BesTel

АГЕНЦИЈА ЗА ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ
FacebookLinkedIn

Контакт

Даниел Ефремов - CEO

e-mail: info@bestel.com.mk; evica.zafirovska@telekom.mk

Телефон: +38971200614 | +38923217288

Факс: +38923217287