BesTel

АГЕНЦИЈА ЗА ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ
FacebookLinkedIn

Услуги

Услуги

 • Писмен превод на документи од сите светски јазици на македонски и обратно, како и превод од еден на друг странски јазик
 • Устен (консекутивен и симултан) превод од сите светски јазици на македонски и обратно, како и превод од англиски на друг странски јазик и обратно
 • Локализација
 • Лектура и обработка на текстови
 • Заверка на документи со печат од овластен судски преведувач за сите светски јазици
 • Курсеви за странски јазици и македонски јазик за странци
 • Обезбедување техничка опрема за симултан превод
 • Услуги за организација на настани, состаноци, работилници, семинари и др.

Области

 • Телекомуникации
 • Информациска технологија
 • Енергетика
 • Право
 • Финансии
 • Градежништво
 • Механика
 • Економија
 • Законодавство
 • Маркетинг
 • Обезбедување
 • Медицина
 • Веб сајтови
 • Аудио и видео материјали
 • Уметност
 • Литература
 • Сметководство
 • Ревизија
 • Екологија
 • Политика

Референтна листа

Референтна листа