Објави

Зголемување на ефикасноста во преведувањето со помош на CAT (преведувачки) алатки

Зголемување на ефикасноста во преведувањето со помош на CAT (преведувачки) алатки

Во брзиот свет на преведувањето, прецизноста и ефикасноста се од клучно значење. За да си помогнат во овој процес, преведувачките агенции почнаа да користат преведувачки алатки (анг. CAT-computer assisted translation), што предизвика револуција во начинот на управување со преводите. Во Бестел користиме некои од најкористените CAT-алатки во индустријата, вклучувајќи ги SDL Trados, memoQ, Phrase, XTM, […]

Како да го изберете вистинскиот партнер за преведувачки услуги

Како да го изберете вистинскиот партнер за преведувачки услуги

Во денешниот глобализиран свет, бизнисите сѐ повеќе го прошируваат своето присуство на меѓународните пазари. На компаниите често им се потребни преведувачки услуги за да можат да комуницираат и да се поврзат со клиенти низ светот. Но, со толку многу достапни опции, како да се избере вистинскиот партнер за превод? Подолу прочитајте како, чекор по чекор. […]

Уникатни особености на македонскиот јазик

Уникатни особености на македонскиот јазик

Македонскиот јазик, со својата богата историја и културно наследство, претставува уникатен јазичен феномен. Како еден од јужнословенските јазици, македонскиот јазик има сличности со соседните јазици, но сепак има и свои особености по кои се издвојува и кои се одлики само за него. Прва значајна одлика на македонскиот јазик е кириличното писмо – систем на пишување […]